Alla Barn i Centrum


ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.

Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter praktiseras hemma mellan träffarna.

För mer information se: http://www.allabarnicentrum.se/