Anmälan till Södertälje ABC gruppledarutbildning VT-17Utbildningen till gruppledare i ABC består av fyra och en halv utbildningsdagar. Parallellt med gruppledarutbildningen håller du en föräldragrupp tillsammans med en annan gruppledare. Anmäl dig helst till gruppledarutbildningen i ABC tillsammans med en kollega, så att ni kan ha en föräldragrupp tillsammans.

Kriterier för att bli gruppledare i ABC

  • Arbeta med föräldrar och/eller barn.
  • Erfarenhet av att hålla grupper.
  • Möjlighet i din tjänst eller arbetssituation att ge ABC föräldraträffar efter avslutad utbildning.
  • Egen motivation att ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen.
  • Eftergymnasial utbildning är meriterande och kan ligga till grund för prioriteringar mellan ansökningar.

Datum för utbildning

Information och rekrytering – onsdag den 21 december, kl. 13.00 16.00.

Utbildningsdag 1 – onsdag den 29 mars, kl. 9:00 – 16:00

Utbildningsdag 2 – onsdag den 12 april, kl. 9:00 – 16:00

Utbildningsdag 3 – onsdag den 26 april, kl. 9:00 – 16:00

Utbildningsdag 4 – onsdag den 10 maj, kl. 9:00 – 16:00

Sista anmälningsdag är den 19 december 2016.

Du är välkommen att höra av dig med frågor till: siv.hornberg@stockholm.se

Vänliga hälsningar ABC


Dina uppgifter

* Obligatoriska frågor

* Din E-post


* Bekräfta E-post


* Ditt förnamn


* Ditt efternamn


* Arbetsplats
Om annan, fyll i vad

* Arbetsplats adress


* Postnummer


* Postort


* Stadsdel


* Kommun


* Telefon (inkl. riktnummer)


* Mobiltelefon


* Kön
Kvinna
ManAnsvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå en utbildning kräver vi ett medgivande från din närmaste chef/samordnare. När du fyller i din chefs/samordnares e-postadress skickas ett samtycke till vederbörande person.

* E-post


* Bekräfta E-postFaktureringsadress

* Företag


* Faktureringsadress


Referens


* Postnummer


* Postort


* Organisationsnummer
(Enligt XXXXXX-XXXX)


Övriga Frågor

* Därför vill jag bli gruppledare i ABC


* Så här gör jag för att kunna erbjuda ABC inom ramen för min tjänst


* Utbildning/Bakgrund - mina relevanta erfarenheter


* Kontaktperson inom min stadsdel som jag har kontaktat


* Kollega som jag skall ha grupp tillsammans med


* Vilken stadsdel är du verksam inom


Eventuell födoämnesallergi


* Obligatoriska frågor

Denna anmälan är stängd och det går inte längre att anmäla sig!