Anmälan till Intresseanmälan till utbildningen Tryggare barn höstterminen 2017 i StockholmUnder hösten 2017 erbjuder PLUS utbildning i metoden Tryggare Barn. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som familjebehandlare inom Socialtjänsten i Stockholms stad.

Metoden är en vidareutveckling av Komet för föräldrar, som har visat sig minska misshandel med 50 %. Målet med insatsen är förebygga och stoppa våld i familjer där det tidigare varit svårt att motivera till hjälp.

Tryggare barn erbjuds som en individuell kurs till föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år efter en orosanmälan. Insatsen består av sex träffar. Dessförinnan träffas familjen för kartläggning utifrån samtalsmetoden MI (motiverande samtal). Upplägget är mer flexibelt än i Komet och kan erbjudas i hemmet eller på annan valfri plats.

Utvecklingen av Tryggare barn har ägt rum i samarbete mellan PLUS och stadsdelsförvaltningarna i Spånga-Tensta, Hägersten-Liljeholmen och Hässelby-Vällingby. Samarbetspartners har också varit Stockholms Universitet och specialistenheten BUP Grinden.

Kriterier för deltagande i utbildningen är att du:

  • arbetar inom socialtjänstens öppenvård inom Stockholms stad
  • har möjlighet att pröva Tryggare barn inom din verksamhet
  • vill bidra till utvecklingen av evidensbaserad praktik genom för- och eftermätningar i ditt arbete med familjer som får insatsen Tryggare barn.
  • delta i en RCT-studie tillsammans med Karolinska Institutet. Syftet med forskningen är att ta reda på vilken insats som är mest effektiv inom öppenvården.

Datum för utbildningen är: Den 28 september, 3-4 oktober, 19-20 oktober, 30 november.

Sista anmälningsdag: Den 16 juni

Vill du veta mer? Kontakta plus@stockholm.se

Har du frågor angående forskningen maila anna.mautner@magelungen.com eller martin.forster@ki.se

Hälsningar PLUS


Dina uppgifter

* Obligatoriska frågor

* Din E-post


* Bekräfta E-post


* Ditt förnamn


* Ditt efternamn


* Arbetsplats
Om annan, fyll i vad

* Arbetsplats adress


* Postnummer


* Postort


* Stadsdel


* Kommun


* Telefon (inkl. riktnummer)


* Mobiltelefon


* Kön
Kvinna
ManAnsvarig chefs e-post

För att du ska kunna gå en utbildning kräver vi ett medgivande från din närmaste chef/samordnare. När du fyller i din chefs/samordnares e-postadress skickas ett samtycke till vederbörande person.

* E-post


* Bekräfta E-postÖvriga Frågor

* Obligatoriska frågor

Denna anmälan är stängd och det går inte längre att anmäla sig!