Anmälan till Gruppledarutbildning Norrmalm VT-18Utbildningen till gruppledare i ABC består av fyra och en halv utbildningsdagar. Parallellt med gruppledarutbildningen håller du en föräldragrupp tillsammans med en annan gruppledare. Anmäl dig helst till gruppledarutbildningen i ABC tillsammans med en kollega, så att ni kan ha en föräldragrupp tillsammans.

Vi vill att man inom stadsdelar och kommuner har ett samlat grepp kring vilka som utbildas inom ABC. Därför behöver du ta kontakt med kontaktpersonen inom din stadsdel eller kommun, innan du anmäler dig till ABC.

Kriterier för att bli gruppledare i ABC

  • Arbeta med föräldrar och/eller barn.
  • Erfarenhet av att hålla grupper.
  • Möjlighet i din tjänst eller arbetssituation att ge ABC föräldraträffar efter avslutad utbildning.
  • Egen motivation att ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen.
  • Eftergymnasial utbildning är meriterande och kan ligga till grund för prioriteringar mellan ansökningar.

Datum för utbildning

Utbildningsdag 1 - Den 6 februari kl. 9:00 – 12:00

Utbildningsdag 2 – Den 20 februari kl. 9:00 – 16:00

Utbildningsdag 3 – Den 6 mars kl. 9:00 – 16:00

Utbildningsdag 4 – Den 20 mars kl. 9:00 – 16:00

Utbildningsdag 5 - Den 10 april kl. 9:00 - 16:00

Kostnaden för utbildningen är 10.000 kronor, men är avgiftsfri för dig som arbetar inom Stockholms stad.

Sista anmälningsdag är den 4 februari 2018.

Du är välkommen att höra av dig med frågor till: susanne.carlberg@stockholm.se


Vänliga hälsningar ABC, Norrmalm


Dina uppgifter

* Obligatoriska frågor

* Din E-post


* Bekräfta E-post


* Ditt förnamn


* Ditt efternamn


* Arbetsplats
Om annan, fyll i vad

* Arbetsplats adress


* Postnummer


* Postort


* Stadsdel


* Kommun


* Telefon (inkl. riktnummer)


* Mobiltelefon


* Kön
Kvinna
ManAnsvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå en utbildning kräver vi ett medgivande från din närmaste chef/samordnare. När du fyller i din chefs/samordnares e-postadress skickas ett samtycke till vederbörande person.

* E-post


* Bekräfta E-postÖvriga Frågor

* Obligatoriska frågor