Anmälan till ABC i förskolan utbildare HT-18ABC i förskolan är en utbildning där personalen på förskolan utbildas av dig. Utbildningen är till dig som arbetar med personalen på förskolan. ABC till personalen i förskolan består av två och en halv utbildningsdagar för dig. Två utbildningsdagar 27-28 augusti och en halvdag den 4 december. Däremellan ska två utbildare i ABC i förskolan utbilda personalen på en eller flera förskolor. Det kan vara ett arbetslag eller en hel förskola. Utbildningen på förskolan sker vid fyra tillfällen ā två och en halv timme. Personalen på förskolan läser också boken Fem gånger mer kärlek.. För dig som arbetar i Stockholm stad är utbildningen gratis och övriga kommuner får delta i mån av plats till ett pris på 6000 kr.

Som ABC-utbildare för personal inom förskolan har du en viktig roll där följande behörigheter ingår:

  • Utbildar och handleda personalen i ABC i förskolan

För att vara behörig bör du ha följande egenskaper och kvalifikationer som underlättar arbetet med pedagogerna på förskolan:

  • Vara utbildad ABC instruktör eller
  • Vara utbildad gruppledare i ABC och haft minst fem föräldragrupper och genomföra pedagogarbetet tillsammans med utbildad kollega eller instruktör
  • Vana av att samordna samt leda grupper, handleda och utbilda/föreläsa
  • Möjlighet att utföra instruktörsuppgifterna inom ramen för ordinarie tjänst
  • Ha minst en avdelning eller förskola i din stadsdel/kommun som vill utbilda personalen
  • Fått godkännande från din chef

Sista ansökningsdag är den 15 juni 2018.


Dina uppgifter

* Obligatoriska frågor

* Din E-post


* Bekräfta E-post


* Ditt förnamn


* Ditt efternamn


* Arbetsplats
Om annan, fyll i vad

* Arbetsplats adress


* Postnummer


* Postort


* Stadsdel


* Kommun


* Telefon (inkl. riktnummer)


* Mobiltelefon


* Kön
Kvinna
ManAnsvarig chef/verksamhetsansvarig/samordnares e-post

För att du ska kunna gå en utbildning kräver vi ett medgivande från din närmaste chef/samordnare. När du fyller i din chefs/samordnares e-postadress skickas ett samtycke till vederbörande person.

* E-post


* Bekräfta E-postFaktureringsadress

* Företag


* Faktureringsadress


Referens


* Postnummer


* Postort


* Organisationsnummer
(Enligt XXXXXX-XXXX)


Övriga Frågor

* Hur många föräldragrupper har du haft?


* Yrke och sysselsättning


* Arbetsplats


* Kollega som jag kommer att leda grupp med


Eventuell födoämnesallergi


* Obligatoriska frågor